Actele normative cu incidenta în materie fiscala publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 09.01.2017 – 13.01.2017

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis in data de 16 Ianuarie 2017, un comunicat de presa, legat de noutati legislative cu incidenta in materie fiscala publicate in Monitorul oficial.

Actele normative cu incidenta în materie fiscala publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 09.01.2017 – 13.01.2017

1. Legea nr. 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sanatatii (M. Of. nr. 36 din 12 ianuarie 2017)

2. Ordinul comun al ministrului comunicatiilor si pentru societatea
informationala, ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice,
ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice si al
ministrului finantelor publice nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind
încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator (M. Of. nr. 22
din 9 ianuarie 2017)

3. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2920/2016 pentru modificarea
Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de
scutire, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 105/2016 (M. Of. nr.
20 din 9 ianuarie 2017)

4. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
3706/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de
angajatori nerezidenti care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta în
România si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit
prevederilor legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si
ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care România este parte,
precum si a altor aspecte procedurale (M. Of. nr. 19 din 9 ianuarie 2017)

5. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
3706/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în
vederea schimbului de informatii între Agentia Nationala de Administrare Fiscala si
institutiile financiare nebancare (M. Of. nr. 17 din 9 ianuarie 2017)

6. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
3737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile,
în vederea utilizarii unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de
telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru declararea taxei
pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 314 si art. 315 din Codul fiscal, în
situatia în care România este stat membru de înregistrare (M. Of. nr. 25 din 10
ianuarie 2017)

7. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectarii
creantelor fiscale, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de
executare silita în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide si exigibile
de la autoritati sau institutii publice (M. Of. nr. 32 din 11 ianuarie 2017)

8. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
94/2017 pentru modificarea si completarea Normelor privind utilizarea declaratiilor
vamale simplificate si înscrierea în evidentele declarantului, aprobate prin Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.887/2016 (M. Of. nr.
35 din 12 ianuarie 2017)
Sursa: ANAF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *