Contactul de finantare pentru finalizarea statiei de epurare Glina a fost semnat

Statia de epurare Glina - Bucuresti

Primaria Municipiului Bucuresti a emis in data de 19 Ianuarie 2017 un comunicat de presa, privind semnarea contractului de finantare pentru finalizarea statiei de epurare Glina.

În data de 21.12.2016, a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti – Etapa II”, intre Municipiul Bucureşti şi Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare.

 Conform documentului atasat in comunicatul de presa emis de Primaria Municipiului Bucuresti, valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.738.198.440 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este de 1.448.498.700 lei. De asemenea in acelasi comunicat se precizeaza ca perioada de implementare a proiectului este de 82 luni, respectiv între data de 03.01.2014 şi data de 31.10.2020.
Proiectul vizează continuarea îmbunătăţirii infrastructurii în sectorul de apă uzată din Municipiul Bucureşti în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformare cu angajamentele de tranziţie
şi cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, pentruimplementarea Directivei 91/271 a CE cu privire la colectarea şi tratarea apelor uzate urbane (transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane).
Obiectivele specifice asociate obiectivului general al proiectului sunt:
• Creşterea gradului de epurare a apei uzate şi îmbunătăţirea calităţii efluentului conform Directivei 91/271/EEC privind tratarea apelor urbane reziduale, cu consecinţa îmbunătăţirii calităţii râului Dâmboviţa;
• Asigurarea unui management performant al nămolului rezultat din epurarea apelor uzate, învederea conformării cu Directiva 86/278/ a Comisiei Europene;
• Îmbunătăţirea sistemelor de managementul apelor uzate şi reducerea costurilor de operare ca urmare a reducerii infiltraţiilor in reţeaua de canalizare;
Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *