Proiect de strategie de reglementare in domeniul serviciilor postale pentru perioada 2017-2020

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a emis un comunicat de presa privind proiectul de strategie de reglementare in domeniul serviciilor postale pentru perioada 2017-2020.

ANCOM supune astăzi consultării publice Proiectul de Strategie de reglementare n domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2017-2020, ce este structurat pe următoarele direcţii de acţiune: promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, promovarea concurenţei și ncurajarea investiţiilor şi promovarea inovaţiei.Context

Actuala propunere de Strategie a fost elaborată de ANCOM n continuarea Strategiei de reglementare a domeniului serviciilor poștale pentru perioada 2012-2016. n intervalul aferent precedentei strategii, Autoritatea a urmărit mai multe obiective-cheie, concretizate, printre altele, n măsuri precum: monitorizarea modului n care furnizorii de servicii poștale și respectă obligațiile stabilite de legislația din domeniul serviciilor poștale, evaluarea măsurilor necesare pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la serviciile poștale n condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori, evaluarea drepturilor şi obligaţiilor furnizorului de serviciu universal și realizarea de studii de piaţă pentru identificarea nevoilor utilizatorilor serviciilor poştale. n perioada respectivă ANCOM a derulat peste 4.000 de acțiuni de control menite să asigure buna funcționare a domeniului serviciilor poștale din Romnia.

Totodată, ANCOM a urmărit optimizarea activităţii de autorizare a furnizorilor de servicii poştale, n acest context Autoritatea propunnd revizuirea legislaţiei secundare n materie, prin lansarea n consultare publică, la data de 29 noiembrie 2016, a proiectului unei noi decizii privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, act normativ care urmează să intre n vigoare n prima parte a anului 2017.

Mai multe detalii despre implementarea Strategiei ANCOM de reglementare a domeniului serviciilor poștale 2012-2016 găsiți n Raportul de evaluare disponibil aici.

Direcții de acțiune 2017 – 2020

Pentru promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale din Romnia n perioada 2017-2020, ANCOM și propune să continue procesul anual de monitorizare a calității serviciilor poștale incluse n sfera serviciului universal, acțiunile de informare a utilizatorilor cu privire la drepturile lor n relația cu furnizorii de servicii poștale și să analizeze n ce măsură serviciile poștale disponibile pe piață și condițiile de furnizare a acestora asigură satisfacerea necesităților specifice ale utilizatorilor cu nevoi speciale, urmărind inclusiv să identifice modul n care furnizorii de servicii poștale pot veni, ct mai eficient, n ntmpinarea nevoilor speciale ale acestei categorii de utilizatori prin furnizarea de servicii noi.

n sensul asigurării accesului tuturor utilizatorilor la serviciul universal n sectorul serviciilor poştale, n intervalul 2017-2020, activitatea ANCOM va fi axată, n primul rnd, pe monitorizarea modului n care furnizorul de serviciu universal și ndeplinește obligațiile ce i incumbă n conformitate cu prevederile deciziei de desemnare, astfel nct serviciile din sfera serviciului universal să fie furnizate n condițiile de calitate stabilite prin intermediul deciziei de desemnare, n mod transparent și nediscriminatoriu, urmărind, totodată, stabilirea celor mai potrivite măsuri de reglementare n ceea ce privește tarifele aferente acestor servicii.

Astfel, activitatea ANCOM va fi orientată n principal spre modificarea modalității de stabilire a tarifelor aferente serviciilor din sfera serviciului universal, dar și pe asigurarea continuității furnizării serviciului universal. Pnă la sfrșitul anului 2018, cnd expiră perioada pentru care CNPR este desemnat ca furnizor de serviciu universal, ANCOM va analiza dacă este oportună organizarea unei noi proceduri de desemnare ori dacă serviciile din sfera serviciului universal pot fi asigurate prin intermediul mecanismelor concurențiale din piață.

n scopul promovării eficienței economice și a concurenței efective pe piața serviciilor poștale concomitent cu maximizarea beneficiilor utilizatorilor, ANCOM va analiza n perioada vizată situațiile n care se impune necesitatea stabilirii unor condiții de acces la rețeaua poștală publică a CNPR. n măsura n care acest lucru se va impune, vor fi stabilite condițiile tehnice și economice n care se poate realiza accesul la rețeaua poștală publică, la elementele de infrastructură, precum și, eventual, la serviciile furnizate de către CNPR, prin definirea unei metodologii care va permite identificarea punctelor de acces n cazul cărora acordarea accesului ar fi fezabilă, precum și prin stabilirea unui model tehnico-economic de calculație a costurilor rețelei, ale elementelor de infrastructură și, eventual, ale serviciilor furnizate de către CNPR.

Ţinnd cont de dezvoltările tehnologice din ultimii ani, de creșterea comerțului electronic şi de accelerarea implementării de noi modalități de prelucrare a trimiterilor poștale, cum ar fi soluțiile integrate de tipul „PCL” (Parcels Locker Service), „electronic self delivery”, „self-service” etc., ANCOM și propune să realizeze un studiu privind volumele de trafic poștal generate de comerțul on-line și să reglementeze, dacă se va dovedi necesar, noi servicii poștale şi condițiile n care acestea pot fi furnizate.

Procesul de consultare publică

Proiectul de strategie de reglementare n domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2017-2020 poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri pnă la data de 20.02.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Sursa: ANCOM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *